Saturday, June 15, 2013

Perjumpaan penduduk Warisan Mulia

Berikutan berlakunya banyak kejadian pecah rumah di kawasan perumahan Warisan Mulia, Kota Warisan ini, maka penduduk telah mengusahakan satu perjumpaan bagi membincangkan isu keselamatan. Selain bertujuan untuk mencari jalan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut, dapatlah kami mengeratkan silaturrahin sesama jiran tetangga. Resolusinya, jadual kawalan oleh pengawal keselamatan yang sedia ada akan dilanjutkan kepada sebelah siang juga. Ahli-ahli mesyuarat besetuju untuk menaikkan bayaran bulanan. Semoga usaha-usaha yang dilaksanakan ini mendapat kerjasama semua penduduk dan dapat meningkatkan tahap keselamatan khususnya di kawasan Warisan Mulia ini.
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...